toilet splashbackの意味|発音|カタカナ読み|品詞

toilet splashbackの意味や発音、カタカナ読みや品詞の分類などまとめ。

スポンサーリンク

toilet splashbackの意味|発音

品詞名詞
意味■ 御釣り
■ 御釣
■ お釣
文字数16文字
音節数4個
頭文字t
最後の文字k
カタカナ読みトイラトsplashback
発音記号ˈtɔɪlət splashback
タイトルとURLをコピーしました